Administració local

 1. #868

  Aprovarem la Llei de Comarcalització per a reconéixer jurídicament les comarques valencianes com a demarcacions polítiques, reforçar la coordinació i la cooperació comarcal.

 2. #869

  Continuarem treballant, en la minoració i supressió de les diputacions provincials per tal que implementen i atenguen només les seues competències i tasques específiques.

 3. #870

  Impulsarem una reforma per a permetre que les comunitats autònomes puguen eliminar les diputacions provincials i dissenyar la seua estructura de govern territorial.

 4. #871

  Continuarem treballant en la redistribució de competències de les diputacions, prioritzant la proximitat a la ciutadania en la presa de decisions i l’eficiència en la prestació de serveis.

 5. #872

  Promourem la Llei d’Àrees Metropolitanes amb l’objectiu de millorar la governança dels municipis que les integren, fer un ús més eficient dels recursos i fomentar una prestació de serveis integrada.

 6. #873

  Treballarem per a modernitzar i fer més transparent la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

 7. #874

  Aproparem els serveis de l’administració autonòmica a la local i establirem mecanismes de diàleg i cooperació més fluids i eficients.

 8. #875

  Elaborarem una llei per garantir el finançament dels municipis i les entitats comarcals, amb un Fons de Cooperació Municipal més equitatiu i inclusiu, i amb discriminació positiva envers els territoris rurals i els desafavorits.

 9. #876

  Crearem oficines comarcals híbrides de serveis que traslladaran a les comarques funcions i tasques impròpies que realitzen les diputacions.

 10. #877

  Transformarem les mancomunitats en Unitats Territorials Comarcals i l’assumpció del personal, funcions i serveis per part de l’estructura territorial comarcal.

 11. #878

  Desenvoluparem el primer pla estratègic valencià per al foment de la igualtat, la diversitat i la felicitat, coordinant totes les accions de la Generalitat, les diputacions i la FVMP.

 12. #879

  Elaborarem un protocol de coordinació de la Xarxa Valenciana d’Igualtat amb els serveis municipals per a garantir la igualtat a tots els municipis.