Sobirania alimentària

 1. #559

  Elaborarem una nova regulació sobre mercats locals i de proximitat.

 2. #560

  Crearem consells locals d’alimentació sostenible per a promoure, educar i vetllar pel consum d’aliments de proximitat.

 3. #561

  Impulsarem la compra d’aliments de proximitat i ecològics en tots els menjadors i serveis de restauració públics (escoles, hospitals, residències, etc.).

 4. #562

  Facilitarem la venda directa en l’agricultura, la ramaderia i la pesca.

 5. #563

  Consolidarem la posició de referència del nostre territori en el sector de la investigació i la producció ecològica.

 6. #564

  Promourem ferramentes i accions per a la millora del funcionament de la cadena alimentària.

 7. #565

  Fomentarem la creació de noves empreses rurals del sector agroalimentari amb bonificacions fiscals i amb concursos de projectes empresarials joves.

 8. #566

  Potenciarem les fires de producte local, la col·laboració amb restauradors comarcals i la promoció d’aliments locals.

 9. #567

  Crearem tallers d’ocupació en LABORA vinculats a activitats primàries: pedra en sec, restauració col·lectiva sostenible, manteniment de vaixells i equips de pesca, bioconstrucció.

 10. #568

  Continuarem reconeixent i premiant els establiments que ofereixen productes de km 0 perquè es beneficien d’ajudes, avantatges i campanyes de promoció.

 11. #569

  Promourem la implantació de l’obligatorietat dels contractes homologats per tal de millorar la seguretat de la producció agroalimentària.