Comerç

Comerç de proximitat

 1. #589

  Aprovarem i desenvoluparem la Llei de Comerç Sostenible.

 2. #590

  Potenciarem el comerç de proximitat amb la regulació de la figura dels Centres Comercials Urbans.

 3. #591

  Impedirem l’establiment de macroprojectes comercials depredadors del territori i del model de comerç tradicional valencià.

 4. #592

  Regularem les Zones de Gran Afluència Turística segons la realitat de les necessitats dels municipis i comarques turístiques, respectuoses amb la conciliació laboral i familiar dels treballadors i treballadores.

 5. #593

  Accelerarem la transformació digital de les PIMES del sector comercial minorista i d’artesania.

 6. #594

  Donarem suport a la professionalització del sector comercial a través de la formació i l’acreditació de les competències adquirides per la seua experència.

 7. #595

  Donarem suport al xicotet i mitjà comerç a través dels plans d’ajudes, formació i foment del consum de proximitat i tradicional.

Artesania

 1. #596

  Impulsarem l’artesania valenciana com a motor econòmic, cultural i patrimonial.

 2. #597

  Impulsarem la creació d’espais públics i privats de treball col·laboratiu, exposició i venda d’artesania.

 3. #598

  Fomentarem la realització de fires municipals periòdiques de productes artesanals.

Mercats

 1. #599

  Incentivarem la transformació, rehabilitació i modernització dels mercats municipals.

 2. #600

  Fomentarem el consum de productes de proximitat (km 0) i tradicionals.

Cambres de comerç

 1. #601

  Impulsarem la col·laboració entre les cinc cambres de comerç valencianes i el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.

 2. #602

  Promourem que les Cambres de Comerç d’Alcoi i Orihuela tinguen un àmbit d'actuació comarcal.

Consum

 1. #603

  Vetlarem pels drets de les persones consumidores a la privacitat i la seguretat en internet, i promourem l’educació per al consum.

 2. #604

  Reforçarem les Oficines Municipals d’Informació al Consum per assessorar a les persones consumidores sobre els seus drets, i reforçarem la inspecció.

 3. #605

  Reforçarem el suport a federacions i associacions de persones consumidores.

 4. #606

  Impulsarem la resolució dels conflictes entre les persones consumidores i les empreses per la via de l'arbitratge.