Cooperació

 1. #937

  Impulsarem un nou pla director de la cooperació valenciana mantenint una estratègia en coherència amb l’Agenda 2030 per a l'adequat abordatge dels reptes globals.

 2. #938

  Dedicarem el 0,7% dels pressupostos a cooperació, segons destaquen els acords internacionals.

 3. #939

  Incrementarem el pressupost destinat a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD).

 4. #940

  Garantirem que la cooperació internacional continue tenint prestigi i reputació com a valor característic del poble valencià.

 5. #941

  Reforçarem el paper del Consell Valencià de Cooperació i la seua participació en l'elaboració i avaluació de polítiques públiques en cooperació internacional.

 6. #942

  Promourem, assumint la responsabilitat històrica i internacional, programes de cooperació, suport i reconeixement del poble saharaui.

 7. #943

  Continuarem amb l'impuls de l'Educació per al Desenvolupament com a eina de sensibilització i construcció social.

 8. #944

  Continuarem amb l'aposta per la compra ètica, el comerç just i el consum responsable com a eixos d'una cultura solidària.

 9. #945

  Garantirem els drets laborals del personal contractat amb salaris i condicions dignes en el sector de cooperació per a superar la precarització del sector.

 10. #946

  Crearem un espai dins de l'administració per millorar la coordinació i complementaritat entre les diferents administracions públiques valencianes en matèria de cooperació internacional

 11. #947

  Facilitarem la cooperació internacional reduint la burocràcia i simplificant els processos. Així, les organitzacions podran obtenir finançament i portar a terme els seus projectes de manera més eficaç.

 12. #948

  Crearem mecanismes de gestió flexibles i adaptats a situacions de crisi sociopolítiques, on es produeixen violacions dels drets humans, per poder continuar impulsant polítiques de cooperació internacional.

 13. #949

  Promourem dinàmiques i espais de participació reals amb agents de la cooperació internacional, per a avançar en la millora de la gestió de la cooperació valenciana.