Cultura

#326

Treballarem per a recuperar tots aquells béns immatriculats de forma il·legítima per l’Església catòlica.

Més propostes

Democratització de la cultura

 1. #306

  Impulsarem la creació de Consells Comarcals de Cultura com espais de diàleg, formació, participació i coordinació de la ciutadania i dels agents públics i privats que gestionen recursos culturals.

 2. #307

  Elaborarem un Pacte per a la Democratització de la Cultura que garantisca l’accés a la cultura de totes les persones, amb perspectiva de gènere, i totes les diversitats culturals.

 3. #308

  Convertirem el Palau de Comunicacions en un centre cultural d’avantguarda i creació multidisciplinari.

 4. #309

  Elaborarem el Pla de Foment de la Cultura Popular Valenciana.

 5. #310

  Crearem un programa de cultura hospitalària per acompanyar amb música, les arts escèniques i el cinema durant la recuperació de persones hospitalitzades.

 6. #311

  Impulsarem un pla estratègic d'estabilitat i dignitat laboral dels i les professionals vinculats al sector de la cultura.

 7. #312

  Crearem un Pla d'Intervenció Cultural i Esportiva als centres penitenciaris valencians per a acompanyar la reintegració i reinserció de les persones presidiàries en les xarxes comunitàries i socials.

 8. #313

  Crearem una línia d’ajudes per a projectes que promoguen la inclusió social a través del patrimoni i els museus.

 9. #314

  Elaborarem el Pla de Cultura i Joventut, en col·laboració amb el Consell Valencià de la Joventut, per a garantir l’accés de les persones joves als recursos culturals.

 10. #315

  Crearem un catàleg d’ús cultural dels espais públics per tal que artistes, col·lectius i agents joves de la comunitat cultural puguen fer ús d'espais en desús o infrautilitzats.

 11. #316

  Impulsarem una xarxa pública d'espais de coworking culturals per a la creació artística jove.

 12. #317

  Crearem escoles públiques de cultura per a joves (danses, música, pirotècnia, muixeranga…)

 13. #318

  Prourem projectes culturals en Centres de Majors i residències.

 14. #319

  Garantirem l'enfocament de gènere en els plans estratègics del patrimoni cultural.

 15. #320

  Incentivarem la creació i representativitat de dones migrades, dones gitanes, dones trans, dones amb diversitat funcional i dones racialitzades.

 16. #321

  Implantarem sistemes d’audiodescripció, subtítols, bucles magnètics, exposicions tàctils i textos en lectura fàcil en els espais culturals de la Generalitat, i en fomentarem l’aplicació en altres instal·lacions culturals.

 17. #322

  Oferirem recursos culturals a les persones amb malalties mentals.

 18. #323

  Crearem un Llibre de Bones Pràctiques en la gestió cultural, per a garantir condicions dignes de contractació.

 19. #324

  Valorarem als barems de les convocatòries d’ajudes culturals les mesures que es duguen a terme per a reduir la bretxa de gènere.

 20. #325

  Convocarem la Mesa de les Professions de la Cultura per a millorar la transició entre les diferents etapes formatives i garantir una correcta incorporació al món laboral.

 21. #326

  Treballarem per a recuperar tots aquells béns immatriculats de forma il·legítima per l’Església catòlica.

 22. #327

  Seguirem reivindicant davant del govern d'Espanya el retorn de la Dama d'Elx a la seua localització original.

Cultura per a tot el territori

 1. #328

  Ampliarem la xarxa de contenidors culturals de la Generalitat Valenciana a les comarques de Castelló i d'Alacant.

 2. #329

  Crearem un programa de contractació permanent de promotors i promotores culturals als pobles.

 3. #330

  Elaborarem el Pla de Cultura 2025-2030 per a tot el territori valencià que garantisca l’accés a la cultura de totes les persones.

 4. #331

  Ampliarem l'oferta territorial d'arts escèniques, la música, l’audiovisual i les arts plàstiques i el llibre.

 5. #332

  Elaborarem el Pla Integral de la Música Valenciana per a vertebrar i professionalitzar el sector de la música valenciana.

 6. #333

  Coordinarem accions conjuntes amb RTVE perquè el Benidorm Fest es convertisca també en un espai de promoció i visibilització de la música valenciana a nivell estatal.

 7. #334

  Augmentarem les ajudes per a l’edició de llibres en format electrònic així com la formació en habilitats booktubers i formats transmèdia.

 8. #335

  Participarem directament al Teatre Principal d’Alacant mitjançant l’Institut Valencià de Cultura per a impulsar una programació que complete l’oferta pública d’arts escèniques.

 9. #336

  Potenciarem l’especialització dels festivals existents: Mostra de Teatre d’Alcoi, Sagunt Clàssic, Festival Medieval d’Elx, Mostra de Titelles de la Vall d’Albaida, Festival de Mim de Sueca, Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real, Projecte FES-Circ, Festival de Titelles d’Alberic, Mostra de Teatre Novell de Foios, Dansa València, Dansa Riba-roja.

 10. #337

  Signarem convenis amb ajuntaments per a participar en la gestió de grans infraestructures culturals.

 11. #338

  Promourem acords amb les mancomunitats per a la contractació de gestors i gestores culturals i equips de mediació que despleguen projectes d’abast comarcal.

 12. #339

  Desplegarem bibliobusos als municipis i comarques rurals.

 13. #340

  Territoritalitzarem l’oferta de la Filmoteca Valenciana en col·laboració amb els ajuntaments.

Inversió pública cultural

 1. #341

  Modernitzarem l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) i l'obrirem a la ciutadania i al barri.

 2. #342

  Reforçarem l’estratègia de creació de nous públics: convocarem ajudes a projectes d’arts escèniques i educació i d’arts escèniques i integració social.

 3. #343

  Crearem l’Escola Valenciana de Cinematografia.

 4. #344

  Crearem espais de vídeo-gaming d'ús públic.

 5. #345

  Posarem en marxa una nova Escola d’Art Dramàtic de titularitat pública a la ciutat d’Alacant.

 6. #346

  Crearem una finestreta única telemàtica per a agilitzar i facilitar la gestió d’ajudes i subvencions dels sectors culturals i esportius.

 7. #347

  Dotarem de major independència del Ministeri, independència artística i d'autonomia en la gestió als museus de Belles Arts de València, Alacant i Castelló de la Plana.

 8. #348

  Dotarem la inspecció de biblioteques del personal tècnic necessari perquè puga dur a terme les seues funcions de forma adient.

 9. #349

  Establirem un mapa de biblioteques com una eina de planificació i escalabilitat del nivell de servei.

 10. #350

  Inclourem mecanismes que possibiliten altres models de gestió del servei bibliotecari segons la realitat sociodemogràfica.

 11. #351

  Elaborarem un Pla de Biblioteques que reforce els serveis bibliotecaris centrals i coordinats del Sistema Bibliotecari Valencià.

 12. #352

  Impulsarem una Xarxa de Biblioteques que treballe per a la transversalitat del servei bibliotecari com agents transformadors del territori.

 13. #353

  Presentarem anualment a l’administració central de l’Estat un programa d’inversions prioritàries en elements patrimonials i infraestructures culturals.

 14. #354

  Impulsarem el sector audiovisual valencià internacionalment, acompanyant els diferents sectors a desenvolupar-se internacionalment, buscar finançament, accedir a festivals, etc.

 15. #355

  Impulsarem i ampliarem l’àmbit d’acció de l’IVAM com a museu del segle xxi i el situarem com a referent internacional dins del marc de la Mediterrània.

 16. #356

  Defensarem un millor finançament per part del Ministeri de Cultura dels espais culturals valencians com l'IVAM, les Arts i el Museu de Belles Arts.

 17. #357

  Seguirem reforçant la producció artística en valencià a tots els àmbits (literatura, arts escèniques, audiovisual...).

 18. #358

  Ampliarem el Pla de Mecenatge, previst en l’actual llei de mecenatge, per augmentar els resultats i el nombre de mecenes.

 19. #359

  Ampliarem l’Agenda Cultural Valenciana Electrònica amb noves actualitzacions que facilitaran més l’accés electrònic a l’oferta cultural de tot el territori, amb informació, descomptes personalitzats i promocions.

 20. #360

  Farem la transició progressiva de les subvencions públiques a entitats privades a contractes–programa de durades variables.

 21. #361

  Impulsarem un Pla de Foment de les Arts Plàstiques que permeta identificar els nuclis de creació, especialment els emergents.

 22. #362

  Reforçarem les línies d’ajuda a programes artístics que es desenvolupen en l’àmbit local.

 23. #363

  Donarem suport a la creació artística mitjançant l’ampliació de les convocatòries de residències, projectes d’innovació, creació emergent, etc., i donarem especial suport a la creació per part de dones.

 24. #364

  Crearem un fons d’arxius sonors corresponents a la Fonoteca de Materials i coordinarem l’accés a altres fonts de documentació de música tradicional.

 25. #365

  Augmentarem les produccions pròpies de l’Institut Valencià de Cultura.

 26. #366

  Incrementarem els acords amb el Consell Valencià dels Mitjans de Comunicació per a la potenciació de les produccions valencianes.

 27. #367

  Crearem la Xarxa d’Espais Culturals (XEC) com a registre únic de totes les instal·lacions culturals amb indicació de les condicions físiques dels espais, horaris, mesures d’accessibilitat i condicions de contractació.

 28. #368

  Visibilitzarem "influencers", creadors i creadores de continguts a TikTok, Instagram i YouTube, amb una especial atenció a aquells continguts en valencià.

 29. #369

  Promourem el podcast com a element creatiu de producció de nous continguts amb caràcter més reflexiu i ciutadà.

 30. #370

  Crearem una modalitat del premi Carles Santos a la millor sessió de música electrònica valenciana.