Drets lingüístics

 1. #1069

  Crearem un nou marc normatiu que tinga com a element central l’equitat lingüística i garantisca la igualtat lingüística.

 2. #1070

  Elaborarem una Estratègia Lingüística fins a 2035 amb l'objectiu de garantir una igualtat lingüística real i efectiva.

 3. #1071

  Impulsarem ferramentes per a garantir la no-discriminació lingüística dels i les valencianoparlants en cap àmbit de la vida.

 4. #1072

  Incorporarem la Generalitat Valenciana al consorci públic «Institut Ramon Llull» per a la creació de càtedres d’investigació, la promoció dels lectorats internacionals i el foment de la cultura valenciana.

 5. #1073

  Impulsarem noves campanyes de foment de l'ús social del valencià en l'àmbit privat.

 6. #1074

  Desplegarem les accions legislatives i polítiques per a fer efectius els drets lingüístics de les persones signants.

 7. #1075

  Reivindicarem que el valencià, siga reconegut i valorat com a part de la diversitat lingüística europea. Per això, treballarem per aconseguir que el valencià siga una llengua oficial de la Unió Europea.

 8. #1076

  Desenvoluparem mesures per a protegir els drets lingüístics en el comerç.

 9. #1077

  Crearem un programa de formació per a que els professionals de la salut puguen aprendre i ser acreditats en valencià. Per a que les persones que acudeixen als centres sanitaris puguen ser ateses en valencià.

 10. #1078

  Seguirem treballant per ampliar el requisit lingüístic a tots els àmbits de la funció pública.