Esport

L'esport en l'educació i la salut

 1. #371

  Fomentarem la implantació d’escoles esportives municipals i escoles de vacances.

 2. #372

  Ampliarem el programa Esport a l'Escola perquè arribe a més escoles i instituts.

 3. #373

  Ampliarem la carta de serveis de les Escoles de la Mar de la Generalitat.

 4. #374

  Implantarem un programa d’educació basat en valors en la pràctica esportiva per a participants, famílies o espectadors.

 5. #375

  Implantarem programes municipals de prescripció de l’exercici físic per professionals sanitaris dels centres de salut.

 6. #376

  Implantarem l’obligació de realització d’un ecocardiograma a tota la població escolar de 12 anys per tal de detectar possibles cardiopaties congènites.

 7. #377

  Redactarem guies per a la implantació de plans d’igualtat, plans d’esport inclusiu o plans per al foment i la protecció en l’esport de les persones LGTBIQ+.

Professionalització de l'esport

 1. #378

  Crearem un Centre d’Alt Rendiment al Complex Esportiu de Xest.

 2. #379

  Augmentarem el nombre d’esports participants en els Plans d’Especialització Esportiva de Xest.

 3. #380

  Promocionarem programes conjunts amb Universitats i Federacions esportives per afavorir específicament la preparació d’esportistes d'elit, compatibilitzant-ne l'activitat dins de la Universitat.

 4. #381

  Impulsarem els esdeveniments esportius sostenibles des del punt vista econòmic i mediambiental.

 5. #382

  Incrementarem els programes de tecnificació per a esportistes professionals.

 6. #383

  Promocionarem els centres especialitzats de tecnificació i centres especialitzats d’alt rendiment.

 7. #384

  Incrementarem les beques acadèmic-esportives per a compatibilitzar formació acadèmica i pràctica esportiva.

 8. #385

  Enfortirem el sistema de premis per a esportistes amb resultats internacionals, creat en la present legislatura, com ajuda per a la seua preparació.

 9. #386

  Crearem una línia d’ajudes per a l’augment de l’eficiència energètica i autoconsum solar de les instal·lacions esportives.

 10. #387

  Continuarem fomentant la incorporació de les dones en tots els àmbits de l'esport professional.

 11. #388

  Augmentarem el nombre de jornades esportives i ampliarem territorialment els Jocs Esportius Adaptats, en el camí cap als Jocs Esportius Inclusius.

 12. #389

  Enfortirem el programa PROAD+ d'esport d'elit com a eina de desenvolupament social, acadèmic i laboral.

 13. #390

  Crearem més espais d'esports urbans i un mapa amb punts per a la pràctica de l'skate, cal·listènia, parkour, etc.

 14. #391

  Potenciarem el suport a l’esport paralímpic per a promocionar la pràctica esportiva entre persones amb discapacitat i diversitat funcional.

 15. #392

  Augmentarem les ajudes per a la construcció, ampliació, modernització i millora d'infraestructures esportives municipals.

Esports nacionals

 1. #393

  Crearem una gala anual de la pilota valenciana per reconéixer els èxits dels i les esportistes.

 2. #394

  Adquirirem des de la Generalitat el Trinquet de Pelayo de València.

 3. #395

  Promocionarem els esports i activitats tradicionals valencians (pilota valenciana, vela llatina, llaguts, pesca amb rall...).

 4. #396

  Garantirem una planificació territorial de les instal·lacions de pilota.

 5. #397

  Posarem en marxa programes de formació tècnica i de jutges i jutgesses i promourem la creació d’una borsa de treball.

 6. #398

  Aplicarem programes de promoció per a poder oferir la pilota com a alternativa d’oci i esport a tots els municipis.

 7. #399

  Crearem un abonament jove d'accés gratuït a les competicions de pilota valenciana.

 8. #400

  Crearem un programa per a potenciar la pràctica de la vela llatina.

 9. #401

  Promourem les seleccions valencianes en categories inferiors i absolutes.

 10. #402

  Aprofitarem el programa Erasmus+ per a començar a col·laborar amb altres països europeus i intercanviar informació sobre les diferents competicions internacionals que tenen lloc al nostre territori.