Famílies

 1. #1036

  Promourem l'ampliació dels permisos per naixement, adopció o acolliment fins als sis mesos per a cada persona progenitora, o en el cas de les famílies monomarentals fins als dotze mesos.

 2. #1037

  Exigirem la recuperació del dret civil valencià per a poder regular amb plenes competències el dret de família.

 3. #1038

  Reduirem l’obertura en diumenge de les grans superfícies comercials per aprofundir en el dret al descans de les famílies treballadores.

 4. #1039

  Desenvoluparem programes sociocomunitaris de corresponsabilitat en la criança dirigits a famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys.

 5. #1040

  Garantirem el dret de les persones a conéixer la seua història familiar i orígens biològics.

 6. #1041

  Crearem el Consell Valencià de les Famílies per a que les famílies i les entitats que les recolzen puguen participar en el disseny de polítiques que promoguen la diversitat familiar.

 7. #1042

  Realitzarem campanyes de sensibilització i promoció de la diversitat familiar dirigides particularment a la infància.