Finançament just i defensa dels interessos valencians

 1. #1

  Exigirem la reforma del sistema de finançament i la regularització del deute històric.

 2. #2

  Crearem un equip jurídic per a reclamar judicialment un tracte just que beneficie els valencians i les valencianes.

 3. #3

  Presentarem una llei en el Congrés per a la reforma del sistema de finançament i la regularització del deute històric.

 4. #4

  Exigirem l’execució completa de les inversions previstes en els pressupostos generals de l’Estat.

 5. #5

  Defensarem una reforma del sistema de finançament de les entitats locals que millore la seua capacitat de despesa i inversió.

 6. #6

  Impulsarem una reforma de l’Estatut d’Autonomia que amplie el reconeixement de drets dels valencians i les valencianes i amplie les competències que exerceix la Generalitat.

 7. #7

  Continuarem treballant per a la recuperació efectiva del Dret Civil Valencià.