Gestió de residus i economia circular

 1. #756

  Garantirem un sistema de reducció de residus, reutilització i reciclatge integrat, coordinat i transparent.

 2. #757

  Implantarem sistemes que incentiven econòmicament el reciclatge per part de la ciutadania.

 3. #758

  Impulsarem un pla contra l’obsolescència programada per etiquetar els productes segons el seu grau de reparabilitat i potenciar els serveis de reparació.

 4. #759

  Fomentarem la reducció, reutilització i recollida separada amb descomptes en el pagament de la taxa de residus.

 5. #760

  Facilitarem una recollida selectiva de residus orgànics que permeta aprofitar-los biogàs.

 6. #761

  Potenciarem els programes de reutilització i aprofitament de les restes agràries com la palla de l’arròs, evitant-ne la crema.

 7. #762

  Acabarem amb l’abocament de substàncies perilloses a l’aigua amb més control i amb l’eliminació d’abocaments il·legals.

 8. #763

  Impulsarem una gestió sostenible i responsable dels residus amb l’objectiu d’avançar cap al “rebuig zero” en abocadors.

 9. #764

  Completarem la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica i promourem la recollida de residus porta a porta o amb contenidors informatitzats.

 10. #765

  Impulsarem mesures per a garantir la recollida selectiva en grans superfícies com comerços, hotels, hospitals o altres infraestructures de pública concurrència.

 11. #766

  Fomentarem projectes innovadors de reutilització i reciclatge real i efectiu de nous fluxes, residus i voluminosos.

 12. #767

  Promourem l’aprofitament i el no-malbaratament d’aliments en bon estat amb campanyes de difusió i conscienciació.

 13. #768

  Reduirem l’impacte mediambiental de soroll i residus dels festivals.

 14. #769

  Revisarem els sistemes de gestió i tractament de residus industrials. Promourem i protegirem els bons models industrials de reducció i reutilització.

 15. #770

  Promourem la contractació pública sostenible per a la reducció de residus i el foment de l’economia circular.