Infància

Drets i participació infantil

 1. #987

  Desplegarem la llei valenciana de drets i garanties de la infància i adolescència mitjançant processos participatius.

 2. #988

  Continuarem desplegant la Xarxa de Consells Locals d’Infància i Adolescència perquè els xiquets i xiquetes valencianes participen en la presa de decisions d'allò que els afecta.

Protecció de la infància

 1. #989

  Desenvoluparem un conjunt d'accions per a la implementació de la LOPIVI en l'àmbit autonòmic.

 2. #990

  Crearem l’Observatori de la Infància i l’Adolescència per tal de vetlar pels drets de les persones menors de 18 anys.

 3. #991

  Garantirem l'accés a serveis essencials per a la infància vulnerable i la lluita contra la pobresa infantil.

 4. #992

  Prioritzarem els recursos destinats als xiquets i xiquetes i les seues famílies, augmentant l'abast i accessibilitat de la Renda Valenciana d'Inclusió per a combatre la pobresa infantil.

 5. #993

  Impulsarem l’acolliment especialitzat com a recurs específic per a xiquets i xiquetes amb dificultats evitant la institucionalització de 0 a 6 anys.

 6. #994

  Generarem campanyes de sensibilització i captació de famílies educadores per a acollir xiquets i xiquetes en situació de desprotecció.

 7. #995

  Garantirem que tots els xiquets i xiquetes accedeixen a l'educació afectivosexual en l'ensenyament reglat i des d'etapes més primerenques.

 8. #996

  Garantirem que qualsevol persona jove que deixe el sistema de protecció públic compte amb una alternativa residencial i un itinerari d’acompanyament professional per a la vida independent.

 9. #997

  Implantarem el model Barnahus d’atenció integral a la infància víctima d’abusos sexuals i violències.

 10. #998

  Universalitzarem els serveis de prevenció i atenció a la violència cap a la infància en col·laboració amb totes les institucions creant centres seguint el model Barnahus.

 11. #999

  Dissenyarem i implementarem un nou model de centres de dia amb perspectiva comunitària.

 12. #1000

  Reforçarem el nou model de punts de trobada familiar, amb especial èmfasi en la intervenció i mediació en la llar familiar.

 13. #1001

  Continuarem realitzant campanyes de sensibilització sobre la realitat de les persones menors d’edat no acompanyades.

 14. #1002

  Farem pública la gestió de totes les residències socioeducatives en règim tancat a la Generalitat.

 15. #1003

  Crearem una eina per a ajudar als serveis socials a valorar la gravetat de les situacions en les que les persones poden estar en risc o sentir-se desemparades.