Innovació

 1. #607

  Incrementarem el pressupost de suport a l'R+D+I de la Generalitat per a promoure la compra innovadora pública.

 2. #608

  Afavorirem el desplegament de les xarxes de fibra òptica i 5G en tota la geografia valenciana.

 3. #609

  Desenvoluparem plans de formació en gestió de dades i el big data.

 4. #610

  Promourem convenis de col·laboració entre Universitats i Centres de Formació Professional junt amb Labora i els Instituts Tecnològics valencians per a fomentar la innovació a les empreses.

 5. #611

  Crearem el Pla iSolar per a la investigació, innovació, renovació i aprenentatge entorn les energies renovables.

 6. #612

  Promourem la creació de noves iniciatives de crèdit i banca alternativa al sistema bancari actual.

 7. #613

  Finançarem el programa de centres tecnològics de manera estable i suficient.

 8. #614

  Desenvoluparem espais d'actuació coordinada dels diferents agents del Sistema Valencià de Ciència, Tecnologia i Innovació.

 9. #615

  Promourem la creació d’un LAB d’innovació social que estiga liderat pel cooperativisme.

 10. #616

  Propiciarem iniciatives de participació dels projectes valencians d'investigació en els programes europeus de R+D.

 11. #617

  Afavorirem la vinculació i interacció dels subsistemes científic i tecnològic amb el teixit empresarial.

 12. #618

  Impulsarem mesures per a la promoció, captació i retenció del talent en l'àmbit de la investigació.

 13. #619

  Promourem la col·laboració entre sectors tradicionals i els centres tecnològics per a la seua modernització.

 14. #620

  Potenciarem el desplegament de projectes interregionals conjunts en àrees S3 a la UE, i la participació de les empreses valencianes en cadenes de valor globals.

 15. #621

  Prioritzarem l'accés a les TIC amb perspectiva de gènere, en especial en el món rural i entre les dones majors.

 16. #622

  Impulsarem la participació de les dones mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació i la creació de continguts.

 17. #623

  Realitzarem auditories de gènere sobre l’ús i aplicació i disseny de sistemes basats en la intel·ligència artificial.

 18. #624

  Incentivarem la creació i producció amb fons públics de videojocs d’autoria femenina i els que que incloguen diversitats ètniques, culturals i diferents orientacions sexuals o identitats de gènere.