Joventut

Coordinació polítiques de joventut

 1. #1004

  Continuarem ampliant drets i recursos per a les persones joves amb unes polítiques de joventut integrals coordinades per l’IVAJ amb una nova Estratègia Valenciana de Joventut.

 2. #1005

  Assegurarem la implantació i estabilització dels 550 tècnics i tècniques de Xarxa Jove per a la municipalització de les polítiques de joventut.

 3. #1006

  Ampliarem el finançament per als plans de joventut locals i territorials per tal de dinamitzar la joventut en les ciutats i pobles.

 4. #1007

  Ampliarem la Xarxa d’Albergs Juvenils de l’IVAJ.

 5. #1008

  Donarem accés a les persones joves i associacions juvenils a espais públics per a desenvolupar activitats i projectes culturals.

 6. #1009

  Posarem en marxa un sistema d'indicadors per a analitzar la situació personal i social de les persones joves, y poder mejorarla.

 7. #1010

  Desenvoluparem un servei d'orientació i assessorament per a persones joves en matèria de sexualitat, relacions lliures i desitjades i educació sexual integral, amb atenció en línia, telefònica i per aplicacions de missatgeria.

 8. #1011

  Consolidarem el finançament de la Generalitat destinat a polítiques de joventut per sobre del 1% del pressupost total.

Oci educartiu

 1. #1012

  Posarem en marxa un sistema públic d'oci educatiu a través de la concertació amb les entitats juvenils.

 2. #1013

  Desenvoluparem campanyes per a facilitar la denuncia de delictes d'odi, agressions masclistes i LGTBI-fòbiques en espais de socialització i oci juvenil.

 3. #1014

  Constituirem una mesa d'entitats juvenils d'oci educatiu on es dialogue sobre regulació d’activitats, la formació i la valoració del voluntariat.

 4. #1015

  Desenvoluparem campanyes per promocionar les entitats juvenils d’oci educatiu.

 5. #1016

  Estabilitzarem el finançament d’entitats d’oci educatiu amb l’elaboració de convenis per al desenvolupament de la seua activitat i per a afavorir el seu creixement.

Participació i voluntariat

 1. #1017

  Oferirem oportunitats de voluntariat a la joventut, estructurant un sistema públic de voluntariat.

 2. #1018

  Consolidarem el suport al Consell Valencià de la Joventut com a organisme de representació de les persones joves.

 3. #1019

  Promourem la incorporació d’entitats juvenils al Consell Valencià de la Joventut.

 4. #1020

  Continuarem impulsant i afavorint l'ampliació de la xarxa de Consells de Joventut fent que estos siguen prioritaris a l’hora d’assignar ajudes i recursos municipals.

 5. #1021

  Potenciarem el treball associatiu de les persones joves donant suport al teixit associatiu juvenil amb un Pla d’Associacionisme Juvenil.

 6. #1022

  Afavorirem la participació de persones joves de diferents nivells socioeconòmics en espais associatius i ciutadans.

 7. #1023

  Promourem la participació d'associacions i col·lectius juvenils de barri en els òrgans de representació veïnal i en els consells locals de joventut.