Medi ambient

 1. #706

  Aprovarem una llei de protecció d'espais naturals valencians per a conservar el nostre patrimoni natural.

 2. #707

  Ampliarem la xarxa d’espais naturals protegits amb els parcs naturals del Caroig, Aitana i Serra Escalona.

 3. #708

  Convertirem l’Illa de Tabarca en la primera illa habitada sostenible de la mediterrània.

 4. #709

  Dotarem de més personal i mitjans tècnics el cos d'agents mediambientals.

 5. #710

  Garantirem la protecció dels espais naturals protegits amb el desenvolupament de la normativa i els instruments necessaris.

 6. #711

  Aprofundirem la protecció de l’Albufera de València i farem complir els cabdals ambientals i compromisos hídrics per a la seua preservació.

 7. #712

  Seguirem treballant per paralitzar definitivament l’Ampliació del Port de València amb la reversió del seu dic.

 8. #713

  Reforçarem la protecció de la posidònia i la conservació de prades marines.

 9. #714

  Reforçarem la xarxa autonòmica de Qualitat de l’Aire per a millorar el control de la qualitat de l’aire a les zones portuàries.

 10. #715

  Aprovarem un pla autonòmic contra l’ozó troposfèric.

 11. #716

  Farem una gestió forestal sostenible per a protegir els ecosistemes forestals i previndre incendis.

 12. #717

  Conservarem els entorns naturals i en promourem el gaudi respectuós amb activitats esportives, turístiques i d’oci.

 13. #718

  Dinamitzarem la Mesa Forestal com a espai de participació de les administracions i els diferents agents implicats en la gestió dels espais forestals.

 14. #719

  Protegirem la biodiversitat front al canvi climàtic actualitzant els plans de recuperació i conservació.

 15. #720

  Promourem el gaudi dels parcs naturals i els espais naturals protegits incrementant el personal i augmentant els recursos per a planificació, gestió, control, sensibilització i educació ambiental.

 16. #721

  Planificarem els usos dels espais naturals protegits per a garantir la conservació i protecció dels ecosistemes.