Mitjans i comunicació

Mitjans públics

 1. #890

  Fomentarem la creació de mitjans de comunicació locals de caràcter públic per a la vertebració del territori.

 2. #891

  Consolidarem un pressupost mínim del 0,4% del pressupost de la GVA per a la CVMC per a desenvolupar completament la plataforma valenciana de mitjans públics i el sector audiovisual propi.

 3. #892

  Posarem en marxa un segon canal de ràdio amb l’objectiu de promocionar i difondre la música valenciana.

 4. #893

  Reformarem la Llei del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, a fi de dotar l'organisme que explota este servei de major eficàcia i eficiència.

 5. #894

  Desenvoluparem una plataforma potent de continguts audiovisuals a la carta.

 6. #895

  Promourem un servei de telenotícies en valencià adaptat a les nostres xiquetes i xiquets.

 7. #896

  Promourem la igualtat als mitjans de comunicació públics impulsant contingut que mostre les relacions sanes i igualitàries, garantint la presència de les dones.

 8. #897

  Incrementarem la subtitulació, l'emissió en llengua de signes i l’audio-descripció de tota la graella d’À Punt TV.

Mitjans de comunicació

 1. #898

  Potenciarem l'ús del valencià en els mitjans d'una manera efectiva, especialment en l’àmbit digital.

 2. #899

  Incidirem en la independència dels mitjans de comunicació amb la regulació del seu finançament i l'aplicació de la Llei de Publicitat Institucional amb total transparència.

 3. #900

  Oferirem assessorament en matèria d’igualtat per a mitjans de comunicació, empreses publicitàries i marques.

 4. #901

  Accelerarem l'adjudicació de llicències de ràdio, per a facilitar el desplegament projectes de ràdio, especialment en el tercer sector o sense ànim de lucre.

 5. #902

  Treballarem per a aconseguir la reciprocitat d’emissions audiovisuals de comunitats autònomes veïnes amb llengua compartida.

 6. #903

  Treballarem per una promoció i difusió de la producció audiovisual descentralitzada on l'Estat afavorisca la presència de continguts en totes les llengües oficials diferents del castellà en fires i festivals, també internacionals, amb ajudes específiques.

Sector audiovisual

 1. #904

  Fomentarem la creació digital d'àudio (podcast) de la indústria valenciana i en valencià.

 2. #905

  Elaborarem una nova llei del sector audiovisual per a adaptar-la a la realitat valenciana, potenciar el sector i contemplar els nous consums de contingut audiovisual.

 3. #906

  Desenvoluparem programes de foment de la creació audiovisual novell secundada i fomentada pels mitjans públics.

 4. #907

  Desenvoluparem programes d'ajuda i coneixement de la digitalització comunicativa per a la ciutadania, empreses, entitats socials i organismes.

 5. #908

  Crearem un programa d'alfabetització mediàtica i digital destinat al conjunt de la població.

 6. #909

  Consolidarem la Ciutat de la Llum com un espai de formació professional específica i un centre de producció i difusió de l'audiovisual europeu, particularment el valencià.

 7. #910

  Dotarem el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) de suficients recursos perquè puga desenvolupar i potenciar la indústria audiovisual valenciana.

 8. #911

  Crearem un arxiu digital obert a la ciutadania per a consultar els fons audiovisuals públics i privats, amb la participació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).