Mobilitat

Rodalies

 1. #269

  Exigirem a l'Estat que la Generalitat gestione el servei de trens de rodalies, les vies i les estacions.

 2. #270

  Desenvoluparem fins a 2035 una xarxa ferroviària integrada de la Generalitat amb més líneas, més freqüències i millors serveis que arribe a més municipis.

  Mapa de proposta de nova xarxa de rodalies
 3. #271

  Ampliarem les freqüències de Rodalies i habilitarem horaris nocturns els caps de setmana.

 4. #272

  Impulsarem l’acceleració de les obres del Corredor Mediterrani així com les obres relacionades amb aquest projecte.

Transport metropolità

 1. #273

  Continuarem estenent la xarxa de Metrovalència amb noves línies per a connectar més punts de la ciutat i l'àrea metropolitana.

  Mapa de proposta de nova xarxa de metrovalència, amb noves línies fins a Xirivella, Vilamarxant, entres altres.
 2. #274

  Estendrem la xarxa del TRAM d’Alacant perquè done servei a la totalitat de la ciutat i a més municipis de l’àrea metropolitana.

  Mapa de proposta de nova xarxa del Tram d'Alacant.
 3. #275

  Redefinirem les linies de transport públic de les comarques de Castelló per a millorar les freqüències, reduir el temps de viatge i connectar totes les poblacions, i estudiarem diferents plataformes per a cadascuna d’elles (tramvia, bus, llançadora, etc).

  Mapa de proposta de nova xarxa de transport públic a Castelló
 4. #276

  Ampliarem l'horari de Metrovalència, TRAM d’Alacant i TRAM de Castelló fins a les dos de la matinada entre setmana i durant 24h els caps de setmana.

 5. #277

  Ampliarem la xarxa de pàrquings dissuasius a les entrades de les ciutats situats al costat de les estacions de tren, metro, TRAM i bus.

 6. #278

  Augmentarem la freqüència i les alternatives de transport públic, especialment en zones pròximes a centres educatius i universitaris.

 7. #279

  Continuarem ampliant en els centres i barris concorreguts de les ciutats les zones d'aparcament preferents per al veïnat.

 8. #280

  Promourem l’aprovació d'una llei estatal de finançament de transport públic que garantisca finançament estable per al transport públic de rodalia i de les ciutats valencianes.

 9. #281

  Crearem autoritats metropolitanes de transport a Alacant-Elx, la Plana i el Maestratv per tal de coordinar tots els mitjans de transport públics.

 10. #282

  Exigirem al govern central que les decisions sobre les grans infraestructures es prenguen en consens amb les administracions autonòmiques i locals.

 11. #283

  Garantirem que totes les línies de Metrovalència, TRAM d’Alacant i TRAM de Castelló puguen ser accessibles per a qualsevol persona.

Intermodalitat

 1. #284

  Integrarem tot el transport públic valencià en una única targeta.

 2. #285

  Farem permanent la gratuïtat del transport públic per a joves.

 3. #286

  Posarem en marxa un sistema integrat de transport públic a demanda per a les zones rurals.

 4. #287

  Redissenyarem per complet el mapa concessional de transport de passatgers per carretera amb connexions directes per bus a estacions de les línies de ferrocarril.

 5. #288

  Donarem prioritat en les polítiques de mobilitat a garantir la igualtat de gènere en l'accés a l'ocupació, formació, serveis, relacions socials, oci, cultura i altres oportunitats.

Sostenibilitat

 1. #289

  Estendrem una xarxa ciclista per tota la geografia valenciana per possibilitar la mobilitat intermunicipal en bicicleta de manera segura i ràpida.

 2. #290

  Impulsarem un sistema unificat dels serveis municipals de lloguer de bicicletes per afavorir-ne l'ús en desplaçaments entre diferents municipis.

 3. #291

  Incentivarem que les persones es desplacen al seu treball en la bicicleta, amb transport públic o a peu.

 4. #292

  Crearem una targeta verda per usar el transport públic gratuïtament durant 2 anys per a les persones que donen de baixa un vehicle particular.

 5. #293

  Coordinarem amb la resta d'autonomies els mecanismes de control i gestió de les empreses de VTC.

 6. #294

  Continuarem potenciant a les ciutats els models de peatonalització dels centres i nuclis antics, i la xarxa ciclista.

 7. #295

  Impulsarem la posada en marxa de models de lloguer per hores de vehicles compartits a les ciutats.

 8. #296

  Promourem plans de desplaçament sostenible al treball, premiant les empreses que opten per mitjans de transport col·lectiu per als seus treballadors i treballadores.

 9. #297

  Desenvoluparem una xarxa pública de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a partir d’energies renovables.

 10. #298

  Subvencionarem les accions de transició cap a una mobilitat lliure d’emissions: vehicles elèctrics i vehicles amb hidrogen.

 11. #299

  Destinarem els diners que ara es dediquen a subvencionar vols curts a la promoció del transport públic en rodalies, metro i tramvia.

Carreteres, mercaderies i ports

 1. #300

  Ampliarem els accessos a l'AP-7 perquè done servei a les comarques i poblacions que travessa.

 2. #301

  Connectarem l'AP-7 amb l'actual traçat de la CV-60 aprofitant dels vials actuals i protegirem l'horta de la Safor.

 3. #302

  Promourem la creació de centres logístics en la proximitat de les àrees urbanes on puguen arribar les mercaderies per ferrocarril.

 4. #303

  Reclamarem la transferència de les competències en gestió de ports.

 5. #304

  Promourem l'obertura dels ports a les ciutats on estan ubicats i el diàleg permanent amb la ciutadania i veïnat.

 6. #305

  Obrirem els ports perquè s'hi permeten més zones d'accés a la ciutadania.