Participació

 1. #830

  Crearem l’escó nº100 a les Corts des del qual la ciutadania podrà plantejar preguntes orals al govern.

 2. #831

  Establirem la figura de les proposicions no de llei d’iniciativa popular per facilitar la participació de la ciutadania.

 3. #832

  Desenvoluparem la Llei de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionisme, elaborant el Pla de Participació Ciutadana.

 4. #833

  Dissenyarem la metodologia per a desenvolupar assemblees ciutadanes, garantint que les propostes que tinguen un ampli consens tinguen caràcter vinculant per als òrgans de la Generalitat Valenciana.

 5. #834

  Fomentarem i difondrem el coneixement i l’ús del portal GVA Participa com a espai central de participació de la ciutadania.

 6. #835

  Millorarem el funcionament dels pressupostos participatius de la Generalitat i augmentarem la participació de la ciutadania i el teixit social.

 7. #836

  Reforçarem l'impuls de la xarxa de governança participativa municipal i crearem els consells comarcals de participació com a espais per a la participació ciutadana.

 8. #837

  Desenvoluparem programes de formació en valors democràtics, govern obert i participació ciutadana, a través del sistema educatiu.

 9. #838

  Incentivarem la creació de laboratoris ciutadans com a espais de deliberació per donar respostes innovadores a nous reptes socials.

 10. #839

  Promocionarem la gestió comunitària com a mecanisme de participació ciutadana en la gestió d’equipaments i serveis públics.

 11. #840

  Continuarem fomentant el diàleg interreligiós i l'atenció a la diversitat religiosa des de la neutralitat de l'Administració Pública.

 12. #841

  Promourem la reforma de la llei d’associacions valencianes per tal d’incloure criteris de paritat en juntes directives i òrgans de presa de decisió de les entitats ciutadanes.

 13. #842

  Promourem la creació d’un portal de participació ciutadana per a les Corts Valencianes des del qual es puguen fer arribar propostes i iniciatives als grups parlamentaris.

 14. #843

  Crearem l’Institut Valencià d’Estudis d’Opinió (IVEO) per conéixer l’opinió pública i impulsar la investigació en l’àmbit de les ciències socials.