Persones majors

 1. #1024

  Augmentarem els programes que fomenten entre les persones majors un envelliment actiu i que estimulen la seua participació plena.

 2. #1025

  Potenciarem el Consell Valencià de les Persones Majors i en els consells locals de majors, perquè les persones majors tinguen veu i participen activament.

 3. #1026

  Millorarem els programes preventius d’atenció diürna per a retardar el desenvolupament de malalties neurodegeneratives i millorar l’autonomia de les persones que poden necessitar una atenció específica.

 4. #1027

  Afavorirem la permanència voluntària de les persones majors en sa casa amb mesures d'autonomia personal.

 5. #1028

  Fomentarem programes de convivència intergeneracional que aposten per ciutats inclusives i amigables amb les persones majors.

 6. #1029

  Inclourem la perspectiva de solidaritat generacional en la garantia d'accés als serveis públics.

 7. #1030

  Exigirem als bancs que garantisquen l’atenció presencial a les persones majors.

 8. #1031

  Implementarem campanyes de sensibilització i conscienciació sobre els drets de les persones majors i contra l’edatisme i els seus estereotips.

 9. #1032

  Universalitzarem l'accés a la formació al llarg de la vida, la cultura i l’alfabetització digital.

 10. #1033

  Seguirem treballant en l’atenció i protecció de persones majors que puguen ser víctimes de violències masclistes i maltractes.

 11. #1034

  Enfortirem els programes que tenim per a anar a les fonts termals i a les vacances socials per als majors de 65 anys, sobretot en les zones rurals.

 12. #1035

  Equipararem i simplificarem el suport a les famílies nombroses i monomarentals.