Prevenció d'incendis

 1. #737

  Augmentarem els recursos per a prevenció d’incendis i gestió forestal.

 2. #738

  Assolirem una cobertura de protecció del 100% de la massa forestal per a la prevenció d’incendis.

 3. #739

  Crearem un servei de suport estable per a la reconstrucció de les zones afectades per incendis forestals.

 4. #740

  Posarem en marxa brigades de silvopastura per a la prevenció d'incendis, que oferirà noves oportunitats laborals al món rural.

 5. #741

  Aprofundirem en les campanyes de conscienciació i prevenció dels incendis forestals.

 6. #742

  Continuarem amb els programes de voluntariat forestal per tal d’afavorir una gestió comunitària i participativa de la prevenció dels incendis.

 7. #743

  Augmentarem els efectius per a la lluita contra els incendis forestals i en millorarem les condicions laborals.

 8. #744

  Desenvoluparem la Llei Valenciana de Benestar Animal per a fer efectius els drets reconeguts en la norma.