Sanitat

Sistema sanitari públic

 1. #8

  Tornarem a la gestió pública la sanitat i serveis privatitzats, incloent el transport sanitari.

 2. #9

  Blindarem la sanitat pública en l'Estatut d'Autonomia per tal d'impedir més privatitzacions del sistema sanitari.

 3. #10

  Oferirem des de la sanitat pública tractaments ara externalitzats d'hemodiàlisi, neurorehabilitació i oncologia.

 4. #11

  Elaborarem un pla per a accelerar la reducció de les llistes d'espera amb recursos de la sanitat pública.

 5. #12

  Ampliarem les prestacions sanitàries en els àmbits d'òptica i optometria, podologia i odontologia.

 6. #13

  Augmentarem el personal sanitari per a oferir una assistència equitativa.

 7. #14

  Reforçarem l'atenció sanitària atenent criteris de població atesa, dispersió geogràfica i situació socioeconòmica.

 8. #15

  Desenvoluparem un pla de rehabilitació, modernització i eficiència energètica als centres de salut i hospitals valencians.

 9. #16

  Farem més acollidors i còmodes els espais sanitaris.

 10. #17

  Millorarem l'eficiència del sistema sanitari per a optimitzar els seus recursos.

 11. #18

  Implementarem un Pla d’Atenció a les Malalties Rares per a millorar la resposta i l'acompanyament de pacients i potenciar-ne la investigació.

 12. #19

  Contractarem personal investigador sanitari de manera estable per a potenciar la investigació sanitària pública.

 13. #20

  Impulsarem la sostenibilitat ambiental i la reducció de residus sanitaris optant per materials reutilitzables i sistemes d'esterilització.

 14. #21

  Deixarem de desviar recursos de la sanitat pública per a assumir les despeses de les assegurances privades als accidents d’espectacles taurins.

 15. #22

  Assegurarem que el sistema sanitari valencià treballe lliure dels interessos econòmics de la indústria farmacèutica.

 16. #23

  Eliminarem barreres administratives i socials perquè la població més vulnerable puga accedir a la sanitat.

 17. #24

  Posarem en marxa un programa de salut visual amb gratuïtat d'ulleres per a xiquets i xiquetes en edat escolar.

 18. #25

  Ampliarem l'atenció bucodental pública, especialment per a xiquets i xiquetes fins als 14 anys i persones vulnerables.

Atenció primària i comunitària

 1. #26

  Garantirem que les cites en el centre de salut es donen amb un màxim de 72 hores.

 2. #27

  Ampliarem els horaris dels centres de salut perquè puguen obrrir de vesprada, i més dies a la setmana en zones rurals.

 3. #28

  Incorporarem 2.000 infermeres i infermers a l'Atenció Primària i Comunitària.

 4. #29

  Impulsarem l'acció de la infermeria comunitària en escoles, centres de majors, centres de dia i activitats socials.

 5. #30

  Assegurarem que cada centre de salut compte amb personal fisioterapeuta.

 6. #31

  Incorporarem de professionals de nutrició a l'Atenció Primària per a potenciar l'alimentació saludable.

 7. #32

  Augmentarem els temps d'atenció a pacients.

 8. #33

  Flexibilitzarem el sistema d’agenda perquè el personal facultatiu puga gestionar part de les cites assignades.

 9. #34

  Potenciarem l'atenció d'infermeria a domicili per a persones majors.

 10. #35

  Reforçarem el paper dels Punts d'Atenció Continuada en les urgències sanitàries.

 11. #36

  Augmentarem la inversió en Atenció Primària fins arribar al 25% del total de pressupost sanitari.

 12. #37

  Exigirem els més de 800 milions d'euros de deute sanitari que manté l’Estat amb la Generalitat i els destinarem a enfortir el sistema sanitari.

Salut mental

 1. #38

  Incorporarem professionals de psicologia al sistema sanitari per tal de garantir personal de psicologia en cada centre de salut i consultori.

 2. #39

  Crearem la figura de l’especialista de salut mental de capçalera per a facilitar que l'atenció a la nostra salut mental siga sempre amb la mateixa persona.

 3. #40

  Posarem en marxa consultes de psicologia específiques per a joves en horaris adaptats a les seues disponibilitats.

 4. #41

  Coordinarem actuacions de salut mental per a adolescents i joves als seus instituts i espais de socialització.

 5. #42

  Promourem la perspectiva de gènere en l'atenció biomèdica i psicosocial.

 6. #43

  Incorporarem professionals d’integració social i teràpia ocupacional per a treballar en salut mental.

 7. #44

  Oferirem suport psicosocial i acompanyament a les famílies i persones cuidadores de persones dependents, amb malalties cròniques o amb malalties mentals greus.

 8. #45

  Potenciarem programes de prevenció d'addiccions, ludopatia i drogodependències, especialment entre l’adolescència i la joventut.

 9. #46

  Crearem unitats hospitalàries de referència per a intoxicacions.

 10. #47

  Incrementarem les places públiques en les comunitats terapèutiques de tractament de les drogodependències i trastorns addictius.

 11. #48

  Abordarem amb la joventut el perill i riscos d’addicció a les cases d’apostes.

Atenció hospitalària i especialitzada

 1. #49

  Agilitzarem l'atenció hospitalària amb criteris clínics i protocols unificats.

 2. #50

  Impulsarem protocols d'acollida i alta als hospitals per a informar a pacients i famílies sobre el seu funcionament, els seus drets i les vies de comunicació amb el personal sanitari.

 3. #51

  Incrementarem els i les professionals de la nutrició als hospitals.

 4. #52

  Establirem un nou sistema de coordinació i resposta a les emergències sanitàries més àgil i eficient.

 5. #53

  Millorarem les instal·lacions dels hospitals valencians, amb habitacions individuals i espais més acollidors.

Farmàcia

 1. #54

  Crearem una farmacèutica pública per a investigar, produir i comercialitzar medicaments d'ús hospitalari i per a tractaments de malalties rares, entre d'altres.

 2. #55

  Incorporarem les farmàcies en les campanyes de vacunació de la grip per a aconseguir ampliar el nombre de persones vacunades.

 3. #56

  Incorporarem les farmàcies al seguiment de la salut dels i les pacients, coordinant-les amb els centres d'Atenció Primària.

 4. #57

  Desenvoluparem un sistema de compensació per facturació farmacèutica per garantir la viabilitat econòmica de les farmàcies amb menys rendibilitat (VEC).

Salut pública i promoció de la salut

 1. #58

  Impulsarem la promoció de la salut i les teràpies i tractaments menys medicalitzats per tal de reduir la despesa farmacològica.

 2. #59

  Promourem la participació de la ciutadania en la promoció de la salut dels seus pobles i barris a través d'una xarxa de Consells de Salut.

 3. #60

  Garantirem que els aliments de les màquines de venda automàtica en edificis i espais públics siguen saludables.

 4. #61

  Assegurarem la qualitat nutricional en els menjadors públics d'escoles, hospitals i residències, i garantirem sempre opcions veganes i sense gluten.

 5. #62

  Promourem la dieta mediterrània saludable, la reducció del consum de carn i posarem en valor les dietes vegetarianes i veganes equilibrades.

 6. #63

  Potenciarem els sistemes d'alerta i resposta precoç de salut pública, prevenció i promoció de la salut.

 7. #64

  Promourem les Declaracions d'Impacte en Salut per tal que qualsevol projecte, infraestructura o normativa haja d’analitzar prèviament les conseqüències en la salut de les persones.

 8. #65

  Augmentarem els recursos de detecció primerenca de malalties neonatals.

 9. #66

  Promourem la vigilància i el control de les condicions ambientals des d'una perspectiva «One Health».

 10. #67

  Promourem el relleu generacional en tots els àmbits de la salut pública.

 11. #68

  Desincentivarem el consum de begudes ensucrades per tal de generar una millora important en la salut de les persones.

 12. #69

  Ampliarem territorialment la xarxa de centres d’informació, orientació i atenció en matèria de salut sexual i reproductiva.

Prespectiva de gènere i drets reproductius

 1. #70

  Introduirem la perspectiva de gènere a tots els àmbits del sistema públic sanitari per a reduir, així, l'excessiva medicalització de les dones.

 2. #71

  Garantirem les interrupcions voluntàries de l'embaràs als centres sanitaris públics, amb l’acompanyament necessari i garantint la capacitat de decisió.

 3. #72

  Impulsarem la implantació d’Unitats de Lactància en tots els departaments de salut del sistema sanitari valencià.

 4. #73

  Garantirem el suport psicològic, les prestacions i permisos a mares i famílies que pateixen una mort gestacional, perinatal o neonatal.

 5. #74

  Ampliarem el servei de cases de naixement enfocades a donar suport al part natural.

 6. #75

  Humanitzarem l'assistència al naixement i la lactància en tots els departaments de salut.

Coordinació, informació i humanització

 1. #76

  Avançarem en la informació i l'empoderament dels i les pacients per afavorir-ne la presa de decisions pel que fa a tractaments i aspectes mèdics.

 2. #77

  Humanitzarem el tracte de pacients i famílies, especialment en els processos clínics sensibles.

 3. #78

  Posarem en marxa una aplicació de comunicació en línia entre la ciutadania i els i les professionals de la salut.

 4. #79

  Implementarem circuits que milloren l'atenció de les persones amb malalties i dependència.

 5. #80

  Posarem en marxa el concert social en matèria sanitària per a garantir l'atenció que realitzen les entitats del tercer sector.

 6. #81

  Impulsarem la transparència del sistema sanitari valencià amb la publicació de bases de dades generals, accessibles i comparables.

 7. #82

  Crearem una Oficina Autonòmica de Dany Cerebral Adquirit (DCA) i implantarem un codi DCA.

 8. #83

  Posarem en marxa una SIP sociosanitària i una història clínica i social única.

 9. #84

  Crearem un Observatori de la Mort Digna per a valorar el compliment dels drets, garanties i dignitat de les persones en els processos d'atenció al final de la vida.