Territori i urbanisme

 1. #689

  Adaptarem la legislació urbanística al context d’emergència climàtica i al servei de la qualitat de vida de la ciutadania.

 2. #690

  Dotarem la legislació d’una major visió territorial de conjunt perquè considere les diferents activitats que tenen lloc al territori.

 3. #691

  Apostarem per un desenvolupament territorial i urbanístic racional i sostenible.

 4. #692

  Promourem procediments de minimització de l’impacte territorial i ambiental d’aquelles construccions il·legals susceptibles de regularitzar la seua situació.

 5. #693

  Vetlarem pel compliment de la legalitat urbanística amb els recursos suficients .

 6. #694

  Prioritzarem les actuacions urbanístiques en els espais urbans ja construïts en lloc d’optar per desenvolupar-ne nous creixements.

 7. #695

  Desenvoluparem una estratègia integral amb l’objectiu d’oferir una alternativa residencial a aquells barris amb una alta afectació pel risc climàtic, vulnerabilitat social i barreres urbanístiques.

 8. #696

  Impulsarem un model de ciutat on els serveis públics, comerç, mobilitat i treball es troben a menys de quinze minuts de les persones.

 9. #697

  Promourem l'adaptació de les ciutats i pobles al canvi climàtic i assegurar el benestar de les persones, amb espais públics acollidors i serveis i equipaments més pròxims.

 10. #698

  Impulsarem la recuperació de l'espai públic, la convivència comunitària i familiar i les relacions intergeneracionals.

 11. #699

  Promocionarem els noms de dones, col·lectius de dones o esdeveniments lligats a la igualtat de gènere en carrers, places, parcs i equipaments públics.

 12. #700

  Fomentarem l’activitat econòmica a les ciutats i els pobles, integrant els llocs de treball en l’estructura urbana.

 13. #701

  Protegirem i ampliarem els espais verds i els aproparem a la ciutadania

 14. #702

  Planificarem territorialment els serveis públics per equiparar en drets a tota la ciutadania.

 15. #703

  Simplificarem la tramitació d’instruments de planificació als ajuntaments més menuts a través dels Plans d'Acció Territorial del Sistema Rural.

 16. #704

  Garantir l’ordenació equilibrada del territori i el medi ambient amb els Plans d’Acció Territorial.

 17. #705

  Preservarem béns i serveis ambientals que produeix el sòl rural (aliments, aqüífers, reserva de carboni, etc.).