Transparència i lluita contra la corrupció

 1. #771

  Consolidarem els Mapes de Riscos davant de possibles irregularitats a l'Administració i realitzarem avaluacions individualitzades per a garantir la integritat i la transparència.

 2. #772

  Impulsarem un sistema d'integritat institucional per a detectar possibles irregularitats.

 3. #773

  Elaborarem un marc d'ètica i transparència en l'ús de les dades per part de l'administració.

 4. #774

  Crearem un comité d’ètica pública i millorarem els codis ètics, formació i sensibilització en la cultura ètica.

 5. #775

  Promourem, els codis ètics i de bon govern i els sistemes d’integritat pública en els ens locals.

 6. #776

  Reforçarem la inspecció i el sistema d’alertes per a la prevenció d’irregularitats i males pràctiques en l'Administració.

 7. #777

  Apostarem per la protecció del personal públic davant de denúncies de possibles irregularitats amb un canal segur i accessible.

 8. #778

  Crearem mesures de control ciutadanes en les polítiques públiques de la Generalitat per millorar la transparència de l’administració.

 9. #779

  Facilitarem l'adhesió d'institucions autonòmiques, municipals i supramunicipals a les pràctiques de transparència de la GVA.

 10. #780

  Inclourem clàusules de transparència i open data en la contractació pública per assegurar que les dades generades siguen recuperades en formats reutilitzables per a la seva publicació.

 11. #781

  Enfortirem la participació del nostre territori en iniciatives internacionals com l'Open Government Partnership i l'Open Data Charter, a través de l'elaboració de plans estratègics de transparència.

 12. #782

  Seguirem col·laborant per ajudar les xicotetes empreses i entitats socials a complir amb les obligacions de transparència.

 13. #783

  Treballarem per a fer un seguiment de la transparència dels grups d'interés.

 14. #784

  Crearem una llei que establisca les normes per a revertir serveis a la gestió pública directa i les condicions per subrogar el personal.

 15. #785

  Continuarem amb la millora de la transparència de les entitats del Sector Públic Instrumental de la GVA.