Turisme sostenible

 1. #625

  Treballarem perquè tota la política turística de la Generalitat millore la qualitat de vida de les persones, siga equilibrada i lluite contra el canvi climàtic.

 2. #626

  Aprovarem una nova Llei del Turisme amb requisits de sostenibilitat i qualitat laboral per als establiments hotelers i empreses turístiques.

 3. #627

  Posarem en marxa un Pla de Diversificació Turística per a desestacionalitzar la demanda i promoure el turisme fora de temporada alta més respectuós a nivell social, mediambiental i cultural.

 4. #628

  Limitarem l'arribada de grans creuers a les destinacions més saturades per a reduir l’impacte mediambiental.

 5. #629

  Modernitzarem la Xarxa de Centres de Turisme (CdT) per a convertir-los en escoles de referència per a les empreses del sector apostant.

 6. #630

  Inclourem la veu dels veïns i veïnes en la governança turística.

 7. #631

  Implementarem mecanismes d’escolta i participació ciutadana per conéixer la percepció i l’impacte del turisme.

 8. #632

  Prioritzarem en les ajudes al sector turístic a les empreses que oferisquen millors condicions laborals i paguen per damunt de conveni als seus treballadors i treballadores.

 9. #633

  Establirem una metodologia de prevenció d’accidents laborals per al sector de l’hostaleria i les cambreres de pis, fixant un nombre d’habitacions màximes per jornada, descansos mínims, necessitats personals, riscs i mesures de control.

 10. #634

  Facilitarem la incorporació d'innovació i l’ús de les TIC a les empreses valencianes per a crear millores en els productes turístics.

 11. #635

  Posarem en marxa de l’Impost Valencià d’Estades Turístiques per tal que el turisme col·labore en les despeses que genera, per evitar que no recaiguen exclusivament sobre el veïnat.

 12. #636

  Crearem un Sistema d’Indicadors Turístics per a avaluar els impactes mediambientals, culturals i socials del turisme.