Cap a la igualtat real

Torna a la pàgina principal

Per tot el que s'ha aconseguit

Hem posat al centre les polítiques d’igualtat i la lluita contra les violències masclistes. Ho vam fer promovent el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, signat per tots els partits polítics, sindicats, associacions empresarials i organitzacions ciutadanes, i també fent que les polítiques d’igualtat estiguen presents en totes les àrees del govern.

Per tot el que queda

Cal continuar treballant per una igualtat real, per això aprovarem la Llei Valenciana d’Igualtat, que posarà en marxa les mesures per acabar amb la desigualtat salarial entre homes i dones en els llocs de treball, per a acabar amb les desigualtat socials i econòmiques, i per a dignificar les condicions de feina i de vida de totes les dones.

Per tot el que s'ha aconseguit i per tot el que queda