Per tot el que s'ha aconseguit

L’habitatge és una prioritat per a nosaltres. Per aquest motiu, la primera llei que aprovàrem després d’entrar al govern fou la d’Habitatge, gràcies a la qual la Generalitat ha pogut intercedir en vendes de pisos a preu de saldo, i comprar centenars de pisos que s’anaven a vendre a fons estrangers d’especulació, per tal de posar-los a disposició de famílies valencianes.

Per tot el que queda

Volem garantir un habitatge digne per a valencianes i valencians, i per això posarem en marxa mesures valentes. Construirem i adquirirem 5.000 vivendes per a lloguer social, garantirem que 1 de cada 3 pisos nous siguen de protecció pública, i regularem els preus del lloguer per aturar les pujades abusives de preus.

A més, treballarem per aturar l’especulació amb l’habitatge en les grans ciutats vinculada al turisme, establint moratòries per a l’obertura de pisos turístics i perseguint aquells il·legals. Tot per a fer possible l’accés a l’habitatge, en condicions dignes i preus econòmics.

Per tot el que s'ha aconseguit i per tot el que queda